torsdag 13 november 2014

Världens barn: Könsstympning i Mali

Profilprodjekt Könsstympning i Mali

Vad är könsstympning? 
Könsstympning eller kvinnlig omskärelse innebär att man antingen skär bort en del av kvinnans könsorgan eller att man syr ihop könsorganet.

Man gör antingen könsstympning genom att skära bort t.ex klitoris förhud, klitoris eller blygdläpparna. Men det förekommer också att man syr ihop blygdläpparna för att minska slidöppningen. Man kan också bara skada könsorganet med andra metoder så som prickning, snittning, skrapning eller brännande. Detta utförs utan någon som helst bedövning. All könsstympning utförs på flickor mellan 4-12 års ålder.


Metoden som utförs akut orsakar stor smärta, svåra blödningar, svårigheter med att tömma urin och det är risk för infektion.

Vart i världen
Könsstympning förekommer oftast i ett trettiotal länder i Afrika - t ex Mali, i vissa länder i Mellanöstern, vissa länder i Asien samt i några små grupper i Kurdistan.

I Västafrika är detta en initiationsrit som görs för att kvinnorna sedan ska kunna klassa sig som vuxna kvinnor. I vissa länder gör man det för att dämpa kvinnors sexualdrift och könsstympning anses som en väldigt bra metod mot detta.


AMPDR är en organisation som vill bryta denna farliga tradition. De arrangerar stormöten i byarna med öppna diskussioner där kvinnor får uttrycka sina åsikter om just könsstympning. Samtal i Moskéerna sker och hembesök görs. Man satsar också på utbildning i kampen mot könsstympning, för att folk ska bli läskunniga och kunna läsa och förstå andra metoder. De vill stärka kvinnor, få dem att kunna försörja sig samt kunna öka kunskapen inom hälsa och hygien.

Arikagrupperna är en organisation som bl a föreläser och ger ut kunskap till föräldrar i  länder där könsstympning förekommer om vilka sjukdomar och konsekvenser könsstympning kan ge. De försöker att lära så många som möjligt att könsstympning är inget annat än hemsk att det dödar deras barn.

      afrikagrupperna-300x300

Statistik
Om man jämför Sverige och Mali är livslängden för kvinnor helt olika, en svensk kvinna idag blir i snitt 84 år medans en kvinna från Mali bara blir 52 år.

Jämför man hur många barn en kvinna får under sin livstid, får en svensk kvinna i genomsnitt 2, och i Mali får en kvinna i genomsnitt 6 barn.

Antal kvinnor i arbetsstyrkan är i Sverige 47%, men i Mali är det endast 37%.


Jämförelse med min situation
Att könsstympning skulle finnas i Sverige skulle jag aldrig kunna förstå, kanske för att det inte finns och aldrig funnits. Tanken på att jag själv faktiskt skulle kunna bli igensydd är helt klart hemsk. Vi har det himla bra i Sverige jämfört med världens barn. Barn i samhället idag i Sverige får t ex en         I Phone när de är 6 år. Barn i andra länder kanske aldrig kommer få en mobil i hela sitt liv. Vi är bortskämda i Sverige och inser kanske inte hur världen runt omkring oss faktiskt ser ut.

Operation Dagsverke
I Operation Dagsverke kan alla hjälpa till genom att jobba och tjäna pengar som man sedan kan skänka till världens barn. Alla gör skillnad genom att tjäna ihop pengar och varenda krona gör skillnad. Om man tänker "alla andra jobbar ju så jag behöver inte" kommer man inte komma någonstans och man kan heller inte tycka efteråt att jag har faktiskt gjort skillnad för det har man inte. Om man har inställningen att faktiskt hjälpa till kommer vi tillsammans tjäna ihop mycket pengar som sedan kan hjälpa flera personer som faktiskt har det mycket sämre än oss själva. Att försöka att sätta sig i deras situation ger en också ett perspektiv på hur hemsk världen faktiskt kan se ut.

Små barn DÖR av könsstympning varje dag, detta är hemskt och alla kan göra skillnad. Jag ska hjälpa till och kämpa för att könsstympning ska försvinna helt i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar